Gratis sample

Geen verkoop aan particulieren

Klikbevestiging voor panelen: Fast-Con®

De 2 onderdelen klikken simpelweg in elkaar en kunnen dus ook op dezelfde wijze losgemaakt worden zonder dat het paneel door trillingen kan loskomen!