Gratis sample

Geen verkoop aan particulieren

Klikbevestiging voor panelen

De 2 onderdelen klikken simpelweg in elkaar en kunnen dus ook op dezelfde wijze losgemaakt worden zonder dat de panelen door trillingen loskomen!